Ik voel mij gediscrimineerd. Bij wie kan ik dit melden?

Discriminatie – dus het uitsluiten van mensen op welke grond dan ook – is niet toegestaan. Daarom is het standpunt van Quality Uitzendbureau dan ook: wij discrimineren niet. Ook zijn wij alert op mogelijke discriminerende verzoeken van opdrachtgevers, want daar werken wij niet aan mee.

Heb je toch het gevoel dat je bent gediscrimineerd? Dat vinden wij vervelend! Je kunt dit aankaarten bij jouw contactpersoon binnen Quality Uitzendbureau. Diegene zal jouw klacht altijd serieus nemen en – zo nodig – bespreken met zijn/haar leidinggevende.

Je kunt ook contact met ons opnemen via info@qualityuitzendbureau.nl

Anti discriminatiestatement

Voor iedereen gelijke kansen

Iedereen verdient gelijke kansen op het vinden én behouden van een leuke baan.
Discriminatie? Daar doen we dus niet aan!
Quality Uitzendbureau maakt zich sterk voor gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Aan deze overtuiging houden wij ons strikt bij het werven en selecteren van kandidaten.
Het anti discriminatiestatement van Quality Uitzendbureau:

  • Wij nemen geen discriminerende verzoeken aan van opdrachtgevers;
  • ondersteunen of faciliteren discriminatie niet;
  • onze medewerkers geven wij duidelijke instructie en training over het omgaan met discriminerende verzoeken;
  • brengen diversiteit onder de aandacht bij onze opdrachtgevers om bewustwording te creëren;
  • het thema discriminatie staat continu op de agenda.

Discriminatiegronden

Bij discriminatie gaat het om uitsluiting van mensen voor vacatures op grond van niet-relevante criteria. Een discriminerend verzoek van een opdrachtgever kan heel expliciet zijn, maar ook impliciet, doordat bijvoorbeeld eisen gesteld worden aan de kandidaten die onnodig hoog en/of niet relevant zijn voor de functie. Het standpunt van Quality Uitzendbureau is gelijk aan de wet en luidt dat discriminerende verzoeken nooit gehonoreerd mogen worden.
Ook onze medewerkers herkennen niet elk discriminerend verzoek en gaan soms onbewust mee in een wens van een opdrachtgever, omdat vaak onwetendheid een rol speelt. Het komt voor dat medewerkers van Quality Uitzendbureau een discriminerend verzoek signaleren tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer zij een vacature ontvangen waarin een leeftijdsgrens wordt aangegeven of als er specifiek wordt gevraagd om een man of vrouw. In zulke gevallen zullen wij onze opdrachtgevers informeren over wat wel en niet is toegestaan. Daarbij leggen we uit dat wij kandidaten altijd op basis van hun competenties selecteren en zo de ideale match maken.

Nee tegen discriminatie, ja voor diversiteit

Quality Uitzendbureau zegt nee tegen discriminatie en ja tegen diversiteit! Diversiteit is méér verschil op de werkvloer in onder meer nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid en leeftijd. Daarnaast kan diversiteit aanwezig zijn door verschillen in werkervaring, culturele achtergrond en kennis.
Een divers personeelsbestand biedt meerwaarde voor je bedrijf, omdat dit onder andere:

  • Een grotere vijver voor talent biedt. Als in je bedrijf een verscheidenheid aan mensen welkom is, heeft dat als voordeel dat je vist in een grotere vijver van talent.
  • Leidt tot meer innovatie Vernieuwende ideeën die daarvoor nodig zijn, vind je sneller als je team uit uiteenlopende mensen bestaat. Zij beschikken vaak over andere kennis en manieren van denken.
  • Leidt tot betere (bedrijfs-)resultaten.

In een divers personeelsbestand bevinden zich medewerkers die beschikken over verschillende kennis, ervaring, competenties en manier van denken. Hiermee kunnen zij elkaar uitstekend aanvullen, wat leidt tot betere (bedrijfs-)resultaten.
Diversiteit loont! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen ook echt gelijke kansen krijgt.

Heb je een vraag, klacht of wil je melding maken van discriminatie, je kunt contact met ons opnemen via info@qualityuitzendbureau.nl